อสังหาฯ ยี้ LTV ชนวนสงครามราคา บ้านในฝัน จุดเริ่มต้นตลาดแข่งเดือด

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 62 นับว่า เป็น สถานการณ์ที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี หลังได้รับผล กระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงคราม การค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศ ที่ชะลอตัว ส่งผลต่อความ เชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค

 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 62 นับว่า เป็น สถานการณ์ที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี หลังได้รับผล กระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงคราม การค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศ ที่ชะลอตัว ส่งผลต่อความ เชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือ LTV จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งผลให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยและสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ

          โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบหนัก ที่สุด คือ คอนโดมิเนียม สำหรับผลกระทบจาก ปัจจัยลบข้างต้น สะท้อนออกมาให้เห็นได้จากการ ชะลอการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ของผู้ประกอบการในตลาดคอนโดฯ ซึ่งมีหลายโครงการ ที่มีการเลื่อนการเปิดตัวโครงการออกไป ขณะที่ใน บางโครงการที่มียอดขายต่ำได้มีการยกเลิกโครงการและคืนเงินจองให้แก่ลูกค้าที่มีการจองซื้อห้องชุด ไปแล้ว

          แรงสกัดกั้นจากหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้น ไล่เลี่ยกัน โดยเฉพาะผลกระทบจากมาตรการ LTV และการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างมากแล้ว ยังมีผลต่อยอดการปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการทิ้งดาวน์และการไม่สามารถรับโอน ห้องชุดที่จองซื้อไว้ได้ จนเกิดสต๊อกตกค้างในมือ ผู้พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ผลที่ตามมาคือการเกิดซัปพลายสะสม จนกลายเป็นภาวะโอเวอร์ ซัพพลายในตลาดคอนโดฯ

ที่มา https://www.reic.or.th/News/RealEstate/440896

Related links