ผู้ประกอบการจีน ขอคุมเบ็ดเสร็จลงทุนอสังหาไทย

ผู้ประกอบการสัญชาติจีนไม่ว่าจะมาจากประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซียแต่ใช้ภาษาจีนกลางเป็นตัวกลางในการสื่อสารก็นับว่าเป็นผู้ประกอบการสัญชาติจีนทั้งหมด ผู้ประกอบการสัญชาติจีนเป็นอีกกลุ่มที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทย เพียงแต่รูปแบบของการเข้ามานั้นค่อนข้างเงียบหรือว่าไม่มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทยแบบผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ข่าวการร่วมมือของผู้ประกอบการญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการไทยนั้นมีค่อนข้างมากและมีจำนวนโครงการร่วมกันมากกว่า           อีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้ประกอบการจีนไม่มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทยเพราะว่าเงื่อนไขในการร่วมมือนั้นแตกต่างจากผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น เพราะผู้ประกอบการสัญชาติจีนต้องการควบคุม ดูแล และบริหารบริษัทที่ร่วมทุนนี้แบบเบ็ดเสร็จทั้งที่พวกเขาสามารถถือหุ้นได้ในสัดส่วนไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการจีนไม่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทยได้มีเพียงความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายกลางถึงเล็ก และเป็นการร่วมมือกันแบบรายโครงการไม่ใช่การร่วมมือในระยะยาว

ที่มา : TerraBKK.com

Related links