แบงก์คุมสินเชื่อ ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการอสังหาฯลด

นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด เปิดเผยภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัย ขณะนี้โดยยอมรับว่า มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยออกไป หลังพบผู้เดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยน้อยลง  เนื่องจากอาจมีผลมาจากเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ทำให้กระทบต่อการยื่นกู้ขอสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย ยังเป็นปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง  ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการหลายราย ได้ปรับกลยุทธ์ปรับตัว ปรับโปรดักส์ และระดับราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/3029295

Related links