ราคาที่ดินใหม่ เริ่มปี 63 ทั้งประเทศปรับขึ้น 11%

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยการจัดทำราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ว่า ได้เตรียมจัดทำล่วงหน้ามาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยคณะอนุกรรมการประเมินราคาที่ดินระดับจังหวัด ได้ประเมินราคาที่ดินในแต่ละจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินราคาที่ดินในส่วนกลางที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อจะประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563-ธ.ค. 2566 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมราคาประเมินรอบใหม่ ราคาที่ดินเฉลี่ยทั้งประเทศปรับขึ้นราว 11%
“การประเมินราคาที่ดินรอบใหม่นี้ ราคาประเมินที่ดินในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะมีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) แต่ในกรุงเทพมหานคร ราคาประเมินยังต่ำกว่าราคาตลาดราว 20%”

ที่มา bkkcitismart.com

Related links