ส่อยืดเยื้อ! “คมนาคม” ปิดบัญชีหนี้ค่าโง่หมื่นล้านไม่จบ “โฮปเวลล์” ดื้อไม่ส่งหลักฐาน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของการชดใช้ค่าเสียหายกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี หลังจากที่มีการค้นหาหลักฐานเพื่อตรวจสอบมูลค่าความเสียหายจริง เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายตามที่ศาลมีคำสั่ง
ล่าสุดได้จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมที่จะไปประเมินมูลค่าเสาตอม่อทั้งหมดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามที่ระบุไว้ในคำพิพากษาของศาลหรือไม่ โดยคณะทำงานจะประกอบด้วยตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ผู้แทนจากกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่เชิญหน่วยงานทั้ง 3 นี้ เพราะว่าทั้ง 3 หน่วยงานมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยเฉพาะการสร้างเสาตอม่อที่เป็นลักษณเดียวกับเสาตอม่อโฮปเวลล์ นอกจากนี้จะเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาร่วมประเมินมูลค่าตามหลักวิศวกรรม คาดว่าประมาณวันจันทร์หน้าจะนัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางกันต่อไป
ส่วนการตรวจสอบตัวเลขค่าเสียหายเบื้องต้น ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังหาหลักฐานไม่ได้ เพราะโครงการนี้มีรูปแบบการก่อสร้างในลักษณะให้เอกชนผู้รับสัมปทานสร้างไป ออกแบบไป (Turnkey Project) ทำให้แบบการก่อสร้างทั้งหมดอยู่กับฝ่ายโฮปเวลล์ ซึ่งได้แจ้งให้โฮปเวลล์นำหลักฐานต่างๆ มาให้แล้ว แต่โฮปเวลล์ส่งมาเพียงแบบร่างเท่านั้น คณะทำงานไม่สามารถเอามาคำนวณมูลค่างานก่อสร้างได้ ส่วนหลักฐานอื่นๆ โฮปเวลล์อ้างว่าได้ส่งให้อนุญาโตตุลาการไปหมดแล้ว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Related links