“ทูตพาณิชย์ฮ่องกง” โปรโมตอสังหาริมทรัพย์ไทย ดึงชาวฮ่องกงซื้อเป็นบ้านหลังที่ 2

“ทูตพาณิชย์ฮ่องกง”เผยผลการจัดงานสัมมนาออนไลน์โปรโมตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยเป็นครั้งแรกในฮ่องกงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม เผยมีโอกาสขายได้ เหตุชาวฮ่องกงต้องการย้ายถิ่นฐาน สามารถใช้ไทยเป็นบ้านหลังที่ 2 ได้ แถมจังหวะดี รัฐผ่อนให้ต่างชาติซื้อได้ ยิ่งได้รับความสนใจ แจ้งผู้ประกอบการไทยเตรียมตัวรับลูกค้าให้ดี

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยถึงผลการจัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ Property Investment : Caring Your Values For Future , Thailand เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา ว่า การจัดงานส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นครั้งแรกในฮ่องกง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก โดยสำนักงานฯ ได้ใช้โอกาสนี้ นำเสนอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้กับชาวฮ่องกงได้รับทราบ และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ ทำให้ชาวฮ่องกงมีความสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเพิ่มมากขึ้น

“อสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมีราคาสูงมาก และยากต่อการเป็นเจ้าของได้ จึงได้ใช้โอกาสนี้ นำเสนออสังหาริมทรัพย์ในไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวฮ่องกงใช้เป็นบ้านหลังที่ 2 และใช้เพื่อการพักผ่อน เพราะชาวฮ่องกงเองก็มีความต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานออกไปต่างประเทศ และยังมีความชื่นชมและมองไทยเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมอยู่แล้ว และยิ่งนโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะจับตลาดลูกค้าชาวฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น”

นาย Bernard Chan ที่ปรึกษาผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเป็นประธานสมาคมธุรกิจฮ่องกง-ไทย (Chairman of HK-TH Business Council) กล่าวว่า การเดินทางระหว่างไทย-ฮ่องกง ใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง มีความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ และการเข้าถึงสังคมและคนไทยทำได้ง่าย อีกทั้งไทยยังเป็นศูนย์กลางของอาเซียน จึงเหมาะสมในการใช้เป็นฐานของการลงทุน ตลอดจนความน่าสนใจของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ทำให้ไทยเหมาะกับการพิจารณาเพื่อย้ายฐานการลงทุนและเอื้อต่อการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติ รวมทั้ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย และโรงเรียนนานาชาติในไทยที่เหมาะกับการเป็นบ้านหลังที่ 2 ของชาวฮ่องกง

นาย Edwin Chuang สถาปนิกและผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ดูแลกิจการของ Chuang’s Consortium กล่าวว่า รสนิยมและความต้องการที่อยู่อาศัยของคนฮ่องกง จำเป็นต้องมีการดีไซน์พื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 80 ตรม.ให้มีความคุ้มค่าที่สุด และเห็นว่าผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกง มีโอกาสเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะเส้นทางทิศตะวันตกไปยัง EEC หรือทางเหนือของกรุงเทพฯ ไปยัง จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีความพร้อมทั้งการคมนาคม สถานศึกษา และโรงพยาบาล

ที่มา https://mgronline.com/business/detail/9630000096105

Related links