ปัจจัยใดที่ทำให้มิกซ์ยูสกลายเป็นแลนด์มาร์คในปัจจุบัน

ปัจจัยใดที่ทำให้มิกซ์ยูสกลายเป็นแลนด์มาร์คในปัจจุบัน

สมัยก่อนเวลาพูดถึง แลนด์มาร์ค ก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งป็นจุดที่จะเชิญชวนและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือน แต่ในปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ แลนด์มาร์ค ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ

เนื่องจากปัจจุบันนี้แนวโน้มความต้องการของคนเมืองสมัยใหม่ นิยมในการดำเนินชีวิต ทำงาน เดินทาง ท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอย ที่สะดวก สบาย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งที่ดินที่มีศักยภาพซึ่งหาได้ยากขึ้นและราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องก็เป็นจำกัด ทำให้ผู้พัฒนาหันมามุ่งเน้นการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อน มีมูลค่าสูง มากขึ้นด้วย เพราะจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ดีกว่า

4 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มิกซ์ยูส กลายเป็น แลนด์มาร์ค 

1. บทบาทการพัฒนาเมือง

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถโดยสาร สนามบิน ให้มีเส้นทางและพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมไปจนถึงการจัดวางผังเมือง จะส่งผลให้เกิดการกระจายการเติบโตของเมือง ลดการกระจุกตัวของประชาชน แหล่งงาน แหล่งอำนวยความสะดวก ก่อเกิดพื้นที่ใหม่ที่สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ ได้มากขึ้น

2. ศักยภาพของทำเล

แน่นอนว่าเรื่องทำเลที่ตั้งยังคงเป็นจุดเด่นสำคัญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าขณะนี้ผู้ประกอบการยังมองว่าพื้นที่ย่านธุรกิจ (CBD) สีลม สาทร หรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจุดที่เหมาะสมในการสร้างแลนด์มาร์คที่สุด แต่หากร่างผังเมือง กรุงเทพมหานครฯ ฉบับใหม่ประกาศใช้ ซึ่งน่าจะประมาณช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 จะมีข้อกำหนดที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสได้อีกในหลายพื้นที่ 

sathorn road

3. การคมนาคมสะดวก

อีกปัจจัยสำคัญ คือ ที่ตั้งของโครงการที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ ต้องมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจในการเข้าถึงผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ 

4. เอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงสร้างตึกให้ดูสะดุดตา เป็นรูปแบบร่วมสมัย หรือจะเป็นรูปแบบที่ผสมผสานให้เข้ากับเอกลักษณ์ของพื้นที่หรือย่านโดยรอบ รวมถึงการนำนวัตกรรมการอยู่อาศัย ระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการจัดพื้นที่สีเขียว ที่มีความโดดเด่นไว้ภายในโครงการ ก็จะทำให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ น่าอยู่อาศัยและน่าเข้าไปร่วมสัมผัสบรรยากาศ

สำหรับโครงการ “ศุภาลัย ไอคอน สาทร” เป็นโครงการมิกซ์ยูส ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางสาทร โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบอาคารให้มียอดโค้งสอดคล้องกับสุริยันจันทราและสายรุ้ง, มีประติมากรรม เช่น หมู่จิงโจ้กระโดด สื่อถึงความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง และความสามัคคี, มีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม ด้านหลังอาคาร่ออกแบบเป็น Rain Forest ภายในอาคารมีโถง Vertical Sky-light Atrium สูง 60 เมตร สร้างบรรยากาศโล่ง โปร่ง รื่นรมย์ ที่ไม่พบในอาคารอื่น ๆ

ที่มา www.ddproperty.com


Related links