ธอส.เริ่มคืนเงินบ้านดีมีดาวน์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงโครงการบ้านดีมีดาวน์ ตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงโครงการบ้านดีมีดาวน์ ตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนที่ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2562-31 มี.ค.2563

          ล่าสุด ณ วันที่ 18 ธ.ค. มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 71,531 ราย และวันที่ 20 ธ.ค.2562 ธอส.เริ่มโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ตามบัญชีที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้กู้หลักแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณรวมจำนวน 5,000 ล้านบาท ให้ ธอส.ทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวให้แก่ประชาชน 100,000 รายแรก

          “ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ โดยผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันระบบตรวจสอบพบว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์จำนวนหนึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์”

          กระทรวงการคลังกำหนดเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนที่ www.บ้านดีมีดาวน์.com จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนรวม 500,000 ราย โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนต้องมีสัญชาติไทย เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรและมีเงินได้ในปีภาษี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็นผู้ที่ขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่มา https://www.reic.or.th/News/RealEstate/441140

Related links